Hlášení rozhlasu ze dne 04. 04. 2024 a 06. 04. 2024

Obec Krhov pořádá v sobotu 6. dubna akci Ukliďme Krhov. Sraz ve 13:00 h. před kulturním domem.

Prosíme vezměte si s sebou hrábky. Pytle na sběr odpadu a rukavice zajištěny.

stáhnout - leták

 

 

Hlášení rozhlasu ze dne 04. 04. 2024 a 06. 04. 2024

V naší obci bude proveden sběr a odvoz nebezpečného odpadu v úterý 9. dubna od 17:00 do 17:30 h. u kulturního domu.

Co to je nebezpečný odpad?
Jedná se o baterie všeho druhu,
oleje, plechovky od barev, zářivky
a výbojky, kyseliny a zásady, barvy
a ředidla, teploměry, kosmetiku,
pesticidy, fotochemikálie, léky,
lepidla, desinfekční prostředky,
čistící prostředky na okna a WC,
laky, ale také zaolejované hadry,
nádoby se zbytky chemikálií apod.

 

 

 

 

Hlášení rozhlasu ze dne 23. 03. 2024  a  25. 03. 2024

 

Oznamujeme občanům, že lze již hradit poplatek:

- za odvoz komunálního odpadu ve výši 750,- Kč na občana a

- poplatek ze psů ve výši 100,- Kč na psa

na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách ve čtvrtky od 18:00 do 19:00 h. a nebo bezhotovostním převodem na účet Obce Krhov vedený u České spořitelny 1361877339/0800,  variabilní číslo prosím uvádět číslo domu.

Poplatky jsou splatné do konce května tohoto roku.

 

 

 

Hlášení rozhlasu ze dne 23. 03. 2024  a  25. 03. 2024

 

Oznamujeme občanům, že od úterý 26. března po dobu cca 14 dnů budou autobusové zastávky dočasně přesunuty pod zahrady Hýsků a Hamrlů